Likvidace autovraků

Výkup autovraků

Služba likvidace autovraků je zde pro všechny, kteří se potřebují zbavit starého a nepojízdného vraku. K ekologické likvidaci vozidel odebereme všechny typy aut. Běžnou součástí likvidace autovraků je vydání potvrzení o převzetí autovraku.

 

 

Ekologická likvidace autovraků-zákon

162270-top_foto1-esyoiNovelizace zákona 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ukládá majiteli motorového vozidla před jeho trvalým vyřazením z registru motorových vozidel provést tzv. ekologickou likvidaci takového vozidla. Společnost  Sběrna druhotných surovin Lindovský, s.r.o. Vám po provedení likvidace vystaví protokol o ekologické likvidaci vozidla, který slouží jako doklad pro odhlášení vozu z registru vozidel na příslušném úřadě.

Dle zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech je autovrak vybraným odpadem.

 1. Každý, kdo se zbavuje autovraku je povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání, odstraňování a pro likvidace autovraků.

2. Náklady spojené s likvidací nevyzvednutého odstaveného automobilu, který musel být zlikvidován jako autovrak je povinen uhradit obci posledni vlastník vozidla.

Pro vydání Potvrzení o převzetí autovraku je potřeba:

  • Fyzická přítomnost vozu - autovrak lze dovézt osobně, nebo pomocí naší odtahové služby
  • Předávající vozidla musí mít průkaz totožnosti (OP, pas) - jestliže se vlastník vozu, který je zapsaný v technickém průkaze, nemůže dostavit, je třeba, aby zmocněná osoba měla kromě svého průkazu totožnosti též plnou moc. Jedná-li se o auto z dědictví, doloží se zápis z dědického řízení
  • Velký technický průkaz
  • Při likvidaci autovraku obdržíte Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků během několika minut. S tímto dokladem a SPZ auta můžete již vozidlo odhlásit na odboru dopravy.
    Zajímají Vás ještě další podrobnosti ohledně likvidace autovraků? Volejte na 777714730