Ceník

 

     

 

      Ceník železných odpadů platný od 01. 04. 2020

 

 

  Ocelový odpad druh 27 vhodný pro lisování........……………2,00 Kč

 

Ocelový odpad druh 27 ( lehký do 6 mm )............……………2,00 Kč

 

Ocelový odpad druh 12 (nad 6 mm ).................... ……….……2,50 Kč

     Maximálně  0,5 x 1,5 m

 

Ocelový odpad druh 16 (nad 6 mm )..................…………..…...2,20 Kč

  

Litina čistá bez železa.................................………….....….......2,50 Kč

 

Litina se železem...........................................…......…….......…2,10 Kč

 

Autovraky kompletní….....……….................................................000 Kč  

 

Autovraky odstrojené…...........................................………...… 500  Kč   

    ( skla, pneu, sedačky)

Bojlery................................................…….............………........…..0.50 Kč                                  

  

  Nečistoty se odečítají od hmotnosti dodávky

 

Ceník barevných kovů platný od 8. 4. 2020

 

cu opalované dráty..............................85,- Kč

cu čistá (nový drát)...........................95,- Kč

cu kusová(plech,trubky)......................80,- Kč

cu lakovaná(trafo,vinutí a pod)............75,- Kč

cu trubky + ms ventily ........................70,- Kč

 

al drát nový lesklý.............................20,-Kč

al dráty zašlé.....................................20,-Kč

al dráty mastné..................................17,-Kč

al plech čistý.....................................10,-Kč

al plech lakovaný.............................10,-Kč

al litý bez fe......................................10,-Kč

al s fe do 2%.....................................7,-Kč

al s fe nad 2 %....................................5,-Kč

alfe lana.............................................3,-Kč

žaluzie,plechovky,folie. ...... . ........5,-Kč

 

  

ms kohoutková bez fe..................50 ,-Kč

ms kohoutková z fe.2%................40,-Kč

chladiče ms, cu ............................25,-Kč

zinek..............................................10,-Kč

olovo..............................................13,-Kč

olověný aku.vč.kyseliny..............10,-Kč  

bronz nemagnetický....................55,-Kč

bronz magnetický.........................45,-Kč

Nerez nemagnetický.....................12,-Kč

 

papír sběrový (kartony, časopisy).....0,00 Kč


Více zde:
Vytvořte